Ambu seti – PVC Yetişkin

Tek Kullanimlik Suni Solunum Aleti (Yetişkin Ambuset D-1700)
KULLANMA TALİMATLARI:
1.Kullanmadan   önce    talimatları,   uyarıları    ve ikazları okuyunuz.
2.Oksijen    kaynağı   ile   kullanılma    durumunda   oksijen hortumu ile oksijen kaynağını bağlayınız.
3.Rezervuar balonun tam dolmasını sağlayın ki, solunum tam olarak gerçekleştirilsin.
4.Suni    solunum     aletini    hastada    kullanmadan    önce fonksiyonlarını kontrol ediniz.
5.Gerektiğinde suni solunum aletinin maskesini hastaya bağlayınız.
6.Hava vermek için Advance Cardiac Life Support (ACLS) veya konu ile ilgili yerel prosedürleri uygulayın.
7.Solunum aletinin balonunu sıkarak   hastanın göğsünün şiştiğini gözlemleyin ve onaylayın.
8.Soluk alıp vermeğe izin vermek  için balonu   sıkmayı bırakın ve göğüsteki inmeyi gözlemleyin ve onaylayın.
9.Soluk alıp verme sırasında kontrol ediniz,
– siyanoz belirtileri
– soluk alıp vermenin uygunluğu
– havayolu basıncı
– tüm valflerin uygun işlediğini
– oksijen hortumu ve rezervuarm uygun işlediğini
10.Solunum sırasında kusma, kan gelme veya ifrazatın valfe bulaşması durumunda, hastadan aletin bağlantısını kesin ve valfi temizleyin;
–    sıkça  balonu   sıkarak   temizlenmesi   sağlayın.    Eğer temizlenmezse;
– valfi suda yıkayın ve sıkça balonu sıkarak valfi temizleyin. Hala temizlenmeme durumunda solunum aletini değiştirin.
UYARILAR:
1 .Toksik ortamlarda kullanmayın.
2.Eğer oksijen kaynağı kullanımda değilse, rezervuarı ve rezervuar valfini çıkartın. Aksi takdirde geri dolum oranı ve maximum sıklık kapasitesini etkileyecektir.
3.Ateş bulunan ortamda oksijen kaynağını kullanmayınız.
4.Suni solunum aletinin herhangi bir parçasında gres, yağ veya herhangi hidrokarbon içerikli madde kullanılmamalıdır.
5.Bu alet gelişmiş destek teknikleri ile eğitimli sağlık personeli ve acil durum ekipleri tarafından kullanılması için tasarlanmıştır.
6.Hasta üzerinde   uygulamadan   önce   aleti   oluşturan parçaları sökme, birleştirme ve kullanmak için uzman kişiden uygulamalı eğitim alınmalıdır.
7.Hastaya    uygulama     yapılırken,    havayolu     basıncı    daima manometre ile gözlenmelidir.
İKAZLAR:
l.Eğer basınç   düşürme valfi   geçersiz  konumda  ise hastanın havayolundan yüksek basınç girişine izin verilmemelidir.
2.Basınç    düşürme      valfini     sökmeye     çalışmayınız, cihaza zarar verebilirsiniz.