Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak cankurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi, bu konuda çalışacak olan eğitim merkezlerinin, eğitim kurum ve kuruluşlarının ve eğitmenlerinin eğitim ve eğitmenlik kurallarının belirlenmesi, havuz, göl, deniz ve yapay iç suların kıyılarında yapılan su sporlarının ve bu alanları kullanan kişilerin katıldığı etkinliklerle ilgili güvenlik önlemlerinin alınması ve denetiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, Federasyonun uluslararası federasyonlara üyeliğinden doğan görev ve yetkileri çerçevesinde su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak cankurtarma ve ilkyardım teknikleri ve eğitimleri ile ilgili olarak, Federasyona bağlı çalışan ve yetki belgesi almış cankurtarma eğitim merkezleri, her türlü havuz işletmeleri, sahil ve kıyı işletmeleri, spor kulüpleri, üniversitelerin cankurtarma eğitim birimleri ile Federasyon tarafından ulusal ve uluslararası kurallara göre yapılacak yarışmalarda yarışacak sporcuların uyması gereken ön koşul ve standartların, bu birimler ve kişilerin denetlenme ve belgelendirilme açısından uyacakları kurallar ile yetkilendirilme usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3– Bu Talimat, 28/01/2006 tarihli ve 26063 sayılı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ile 23/11/2006 tarih ve 26355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlkyardım Çantası ile İlkyardım ve Su Eğitim Mankenleri Standardı, Yardımcı Malzemeler

İlkyardım Çantası

Madde 7- Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının bulundurmak zorunda olduğu ilkyardım çantasının;

Su geçirmez kumaş ya da plastik kutudan imal edilmiş olması,
Sarı, turuncu ya da kırmızı renklerde olması,
Steril malzemeleri koymak için bölmelerinin bulunması,
İçinde en az on kişilik malzemenin bulunması gerekmektedir.
İlkyardım Çantasında bulunması gereken malzemeler

Madde 8- İlkyardım çantasının içinde bulunması gereken malzemeler listesi:

CİNS ADET
Steril Gazlı Bez 10 x10 cm 10
Steril Gazlı Bez 12 x 8 cm 10
Steril Gazlı Bez 15 x 15 cm 10
Yara temizleyici 100 ml 1
Sargı Bezi 12 x 50 cm 2
Sargı Bezi 8 x 50 cm 2
Paslanmaz Kumaş kesme makası 1
Fener 1
Düdük 1
Not Kağıdı – kalem 1
İlkyardım el kitapçığı 1
Acil durum planı 1
CPR maskesi 1
Steril eldiven 2
Yanık kremi (1. derece) 1
Boyunluk 1
Yara bandı (Muhtelif) 20
Alüminyum Battaniye 1
Elastik bandaj 1
Serum Lastiği 1

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cankurtaran ve Cankurtaran Eğitmeni Giysi Kural ve Koşulları

Cankurtaran Giysi Kural ve Koşulları

Madde 13- Her türlü havuz işletmeleri, sahil ve kıyı işletmelerinde çalışan cankurtaranların çalışma saatleri içerisinde üniforma giymesi zorunludur.

Cankurtaranın üniformasının, t-shirt, atlet, uzun kollu t-shirt ya da montunun zemini parlak sarı renkte olması, sırt kısmında ve iki omuz arasında “Cankurtaran” yazması zorunludur. Turistik alanlarda veya yabancılara hizmet verilen diğer yerlerde cankurtaran yazısı İngilizce “Life Guard” ya da hizmet verilen topluluğun ana dilinde yazılabilir.

Cankurtaranın üniformasının, şort, mayo ya da eşofmanının zemini kırmızı renkte olması, bel kısmında, sarı renkler kullanılarak “Cankurtaran” yazması zorunludur. Turistik alanlarda ve yabancılara hizmet verilen diğer yerlerde Cankurtaran yazısı İngilizce “Life Guard” ya da hizmet verilen topluluğun ana dilinde de yazılabilir.

Cankurtaranın zemini kırmızı renkte ve ön kısmında sarı renkte “Cankurtaran” yazan şapka giymesi zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Havuz, Sahil ve Kıyı İşletmelerinin Bulundurması Gereken Ekipman,

Malzeme ile Uyumaları Gereken Koşullar, Standartlar ve Denetleme Usulü

Havuz, sahil ve kıyı işletmelerinde bulunması gerekli ekipman ve malzemeler

Madde 26- Havuz, sahil ve kıyı işletmelerinin, bulundurmak zorunda oldukları ekipman ve malzemeler: .

a. Havuzlarda bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:

1. Özel imal edilmiş asgari 4 basamaklı cankurtaran nöbet sandalyesi

2. Dikdörtgen, alt yarı sarı renk üst yarı kırmızı renk, 5 mt direk üzerinde 75 x 100 cm. ölçülerinde, asgari 1 adet cankurtaran hizmet bayrağı

3. T-shirt sarı, şort kırmızı, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için 1 takım cankurtaran üniforması

4. En az bir adet kurtarma ipi

5. Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri

6. En az bir adet kakıç

7. Kolay görülebilir ve rahat okunabilir yerde, Türkçe ve uluslar arası dilde, havuz kullanımı bilgi ve uyarı panosu

8. Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü

9. En az bir adet battaniye

10. Oksijen seti

11. İlk yardım çantası

12. Megafon

13. En az 1 adet sedye

b. Plajlarda bulundurulması gerekli ekipman ve malzemeler:

1. En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran nöbet kulesi

2. En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kolay görülebilir ve okunabilir yerde, Türkçe ve uluslar arası dilde plaj kullanım ve uyarı panosu

3. 5 mt yükseklikte bir direk üzerinde, dikdörtgen, alt yarı sarı üst yarı kırmızı renkte,

75 x100 ölçülerinde, en az 2 adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran hizmet bayrakları

4. T-shirt sarı renk, şort kırmızı renk, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için 1 takım cankurtaran üniforması

5. En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma ipi

6. En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma topu

7. En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma tahtası

8. Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri

9. Bir adet motorlu kurtarma botu

10. Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü

11. En az bir adet megafon

12. En az iki adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda telsiz

13. Oksijen seti

14. En az bir adet battaniye

15. Her nöbet kulesi için bir adet dürbün

16. 27.maddede belirtilen standartlarda ve en az birer adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda plaj dikkat ve uyarı bayrakları

17. En az bir adet ilk yardım çantası

18. Cankurtaran istasyonu kulübesi, en az 1 adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda.

c. Kurtarma botunda bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:

1. Dalış tüpü (1 adet)

2. Denge yeleği BC (1 adet)

3. Regülatör takımı (1 adet)

4. Dalış elbisesi(1 adet)

5. Ağırlık kemeri (1 adet)

6. Maske palet snorkel

7. Dalış bıçağı

8. Dalış bilgisayarı

9. Dalış feneri

10. Sinyal ipi (asgari 50 mt)

11. İlk yardım çantası

12. Oksijen seti

13. Telsiz

14. Dürbün

15. Cankurtaran bayrağı

Plaj Dikkat ve Uyarı Bayrakları

Madde 27- Sahil ve kıyı işletmelerinde bulunması gereken bayraklarının standartları aşağıdaki gibi olmak zorundadır.

a. Cankurtaran görev başında: Dikdörtgen, üst yarı kırmızı alt yarı sarı 75×100 cm ölçülerinde

b. Deniz ve hava şartları iyi: Dikdörtgen düz yeşil 75×100 cm ölçülerinde

c. Deniz ve hava şartları orta riskli: Dikdörtgen düz sarı 75×100 cm ölçülerinde

ç. Deniz ve hava şartları yüksek riskli: Dikdörtgen düz kırmızı 75×100 cm ölçülerinde

d. Denize girmek tehlikeli ve yasak: 2 adet üst üste çekilmiş dikdörtgen kırmızı 75×100 cm

e. Zararlı deniz canlıları (köpekbalığı dışında): Dikdörtgen düz mor 75×100 cm ölçülerinde

f. Sörf ve motorsuz deniz araçları bölge sınırı: Dikdörtgen 10×10 cm lik siyah beyaz kareli, 70×100 cm ölçülerinde

g. Sörf ve motorsuz deniz araçlarına kapalı bölge sınırı: Dikdörtgen sarı zemin ortasında

50 cm çapında yuvarlak siyah şekil, 75×100 cm ölçülerinde.

Sahil ve kıyı işletmeleri, bu bayrakların renkli tanıtımını gösteren panoları, tüm yüzenlerin görebileceği yerlere koymak zorundadır.

Havuz, Sahil ve Kıyı İşletmelerinin Uyması Gereken Kurallar ve Denetimi

Madde 28- Yönetmelik gereği her türlü havuzlarda, havuz kullanım kurallarını içeren uyarı panoları üzerinde belirtilen saatler arasında cankurtaran bulundurulması zorunludur. Bulundurulacak cankurtaran sayısı her bir havuz için asgari 1 cankurtaran olmak üzere, risk yönetim planına uygun sayıda olmak zorundadır.

Sahil ve kıyı işletmeleri, plajlarda, plaj kullanım kurallarını içeren uyarı panoları üzerinde belirtilen saatler arasında, motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış her 200 (ikiyüz) metrelik yüzmeye uygun, sahil şeridi için en az 2 adet cankurtaran olmak kaydı ile, risk yönetim planına uygun sayıda ve yerde cankurtaran bulundurmak zorundadır.

Bu talimatın 26 ve 27.maddelerde belirtilen ekipman malzeme ve bayrak çeşitlerinin de havuz ve plajlarda bulundurulması zorunludur.

Federasyon denetim görevlileri veya ilgili resmi kurum görevlileri, havuz, sahil ve kıyı işletmelerinin bu talimattaki koşul ve usulleri yerine getirip getirmediğini denetleyebilir. Denetlemelerde, yönetmeliğe ve bu talimata aykırı durumlar tutanakla tespit edilir ve yönetmelikteki yaptırımlar uygulanır.